Breaking News

การต่อสายลำโพงและความรู้ค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพง(ค่าโอมห์ของลำโพง)

การต่อสายลำโพงและความรู้ค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพง(ค่าโอมห์ของลำโพง)

แนะนำการต่อลำโพงและการวัดอิมพีแดนซ์ของำโพง เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับค่าอิมพีแดนซ์ของเพาเวอร์แอมป์จิ๋ว ในการประกอบลำโพงบลูทูธdiy มาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับ

วิดีโอการต่อสายลำโพงและความรู้ค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพง(ค่าโอมห์ของลำโพง)

การต่อสายลำโพงและความรู้ค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพง(ค่าโอมห์ของลำโพง)

About JekDIY

Check Also

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ วิดีโอ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ลิ้งสั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *