การใช้มัลติมิเตอร์ พื้นฐานง่ายๆ

การใช้มัลติมิเตอร์ พื้นฐานง่ายๆ

ไฟฟ้าตามบ้าน หรือไฟจากแบตเตอรี่ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ว่ามีอยู่จริง แสดงออกมาในรูปแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้เช่นโทรทัศน์ อื่นๆ ไฟหน้ารถสว่างได้เพราะรับพลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์

แต่บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ หรือแบตเตอรี่หมด สิ่งที่ช่วยบอกให้เรารู้ว่ามีไฟเหลืออยู่เท่าไหร่ หรือหลอดไฟขาดหรือไม่ มัลติมิเตอร์จึงเป็นเครื่อง มือ ตัวช่วยในการบอกเราได้ ว่าอุปกรณ์นั้นๆดีหรือเสีย

บทความนี้จะแนะนำวิดีโอการใช้ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์  ขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และสนใจงานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
1.สอนการใช้มัลติมิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ปลั๊กไฟตามบ้าน
2.สอนการใช้มัลติมิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น แบตเตอร์รี่รถยนต์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
3.สอนการใช้มัลติมิเตอร์วัดสายไฟ ว่าดี หรือเสีย สายขาดในเป็นอย่างไร
4.สอนการใช้มัลติมิเตอร์วัดสวิตซ์ว่าดีหรือเสีย เป็นอย่างไร
5.สอนการใช้มัลติมิเตอร์วัดฟิวส์
    วิดีโอแนะนำการใช้มัลติมิเตอร์

การใช้มัลติมิเตอร์ พื้นฐานง่ายๆ

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า(แบบเข็ม)

มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า(แบบเข็ม) ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วในการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็มสำหรับบทความนี้จะมาแนะนำการวัดไฟฟ้าโดยการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ทั้งการวัดไฟฟ้ากระแสตรง(DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) และแนะนำการอ่านค่าสเกลในการวัดไฟของแต่ละย่านการวัดไฟต่าง วิดีโอ ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC วิดีโอ ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *