Breaking News

ซ่อมไฟฉายคาดหัวปรับแสงไม่ได้ทำยังไง

ซ่อมไฟฉายคาดหัวปรับแสงไม่ได้ทำยังไง

ไฟฉายคาดหัวเป็นอุปกรณที่ขาดไม่ได้สำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวน ซึงสวนใหญ่ถ้าเกิดชำรุดเสียหายก็มักจะทิ้งเลยไม่ได้ทำการส่งซ่อม เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ราคาไม่ค่อยแพง แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถซ่อมเองได้แล้วก็จะเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าได้ ซึ่งราคาก็จะอยู่ในราคาตั้งแต่ ร้อยกว่าบาทจนเกือบถึงห้าร้อยบาทกันเลยทีเดียว คลิปวิดีโอนี้จะพาทุกท่านมาทำการแก้ไขตรวจซ่อมไฟฉายคาดหัว อาการปรับแสงสว่างไม่ได้ มาดูกันเลยครับ

วิธีซ่อมไฟฉายคาดหัวปรับแสงไม่ได้

ซ่อมไฟฉายคาดหัวปรับแสงไม่ได้ทำยังไง

About JekDIY

Check Also

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ วิดีโอ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ลิ้งสั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *