Breaking News

บริดจ์ไดโอดคืออะไรและหลักการใช้งานเบื้องต้น

บริดจ์ไดโอด 50A1000V KBPC5010 

บริดจ์ไดโอดเขามามีบทบทเป็นอย่างมาก ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยิ่งได้รับความนิยมเมื่อมีการนำมาใช้งานในระบบโซล่าเซลล์ สำหรับโพตนี้แอดมินจะแนะนำหลักการใช้งานบริดจ์ไดโอด 50A1000V KBPC5010  ง่ายๆโดยสังเขป

วิดีโอบริดจ์ไดโอดคืออะไรและหลักการใช้งานเบื้องต้น

บริดจ์ไดโอด 50A1000V KBPC5010 

ลิ้งค์ร้านค้าซื้อบริดจ์ไดโอด

โครงสร้างส่วนประกอบภายในบริดจ์ไดโอด

โมดูลบริดไดโอดจะประกอบด้วยไดโอด4ตัวต่อเป็นวงจรไดโอดบริดจ์Bridge Rectifier ซึ่งจากคุณสมบัติของไดโอด คือให้กระแสไหลผ่านได้ทิศทางเดียว วงจรBridge Rectifier จะทำหน้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ในยมนำมาใช้งานในภาคจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไป

โครงสร้างส่วนประกอบภายในบริดจ์ไดโอด วงจรเทียบเคียง

สัญลักษณ์วงจรบริดจ์ไดโอด

สัญลักษณ์วงจรบริดจ์ไดโอด

การต่อบริดจ์ไดโอดในวงจรภาคจ่ายไฟ

วงจรBridge Rectifier

การประยุคใช้ไดโอดไดโอดกันไฟย้อนโซล่าเซลล์

ไดโอดกันไฟย้อนโซล่าเซลล์

ในกรณีที่แสงโซล่าเซล์ไม่ได้รับแสงแดด จะไม่มีไฟจ่ายเข้าแบต แต่แบตเตอรี่มีแรงดันไฟ DC ถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อไดโอดป้องกันไว้ แผงโซล่าเซลล์จะได้รับความเสียหาย ที่เกิดจากไฟDCของแบตเตอรี่ ไหลย้อนกลับมา

จากในรูปจะเป็น บริดจ์ไดโอด เบอร์50A1000V KBPC5010

คุณสมบัติ ทนแรงดันที่1000V ทนกระแสที่50A

เรื่อง /ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1

เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ2.1Ch วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 ลิ้งค์สั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *