Breaking News

บริดจ์ไดโอดคืออะไรและหลักการใช้งานเบื้องต้น

บริดจ์ไดโอด 50A1000V KBPC5010 

บริดจ์ไดโอดเขามามีบทบทเป็นอย่างมาก ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยิ่งได้รับความนิยมเมื่อมีการนำมาใช้งานในระบบโซล่าเซลล์ สำหรับโพตนี้แอดมินจะแนะนำหลักการใช้งานบริดจ์ไดโอด 50A1000V KBPC5010  ง่ายๆโดยสังเขป

วิดีโอบริดจ์ไดโอดคืออะไรและหลักการใช้งานเบื้องต้น

บริดจ์ไดโอด 50A1000V KBPC5010 

ลิ้งค์ร้านค้าซื้อบริดจ์ไดโอด

โครงสร้างส่วนประกอบภายในบริดจ์ไดโอด

โมดูลบริดไดโอดจะประกอบด้วยไดโอด4ตัวต่อเป็นวงจรไดโอดบริดจ์Bridge Rectifier ซึ่งจากคุณสมบัติของไดโอด คือให้กระแสไหลผ่านได้ทิศทางเดียว วงจรBridge Rectifier จะทำหน้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ในยมนำมาใช้งานในภาคจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไป

โครงสร้างส่วนประกอบภายในบริดจ์ไดโอด วงจรเทียบเคียง

สัญลักษณ์วงจรบริดจ์ไดโอด

สัญลักษณ์วงจรบริดจ์ไดโอด

การต่อบริดจ์ไดโอดในวงจรภาคจ่ายไฟ

วงจรBridge Rectifier

การประยุคใช้ไดโอดไดโอดกันไฟย้อนโซล่าเซลล์

ไดโอดกันไฟย้อนโซล่าเซลล์

ในกรณีที่แสงโซล่าเซล์ไม่ได้รับแสงแดด จะไม่มีไฟจ่ายเข้าแบต แต่แบตเตอรี่มีแรงดันไฟ DC ถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อไดโอดป้องกันไว้ แผงโซล่าเซลล์จะได้รับความเสียหาย ที่เกิดจากไฟDCของแบตเตอรี่ ไหลย้อนกลับมา

จากในรูปจะเป็น บริดจ์ไดโอด เบอร์50A1000V KBPC5010

คุณสมบัติ ทนแรงดันที่1000V ทนกระแสที่50A

เรื่อง /ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

บลูทูธรถยนต์เสียงดีเบสมาเต็มรับไกลไร้เสียงรบกวน บลูทูธ5.0โมดิฟาย

บลูทูธรถยนต์ เวอร์ชั่น5.0โมดิฟาย บลูทูธรถยนต์ เวอร์ชั่น5.0โมดิฟายต่อตรงเข้าปรีแอมป์ ต่อง่ายหมดปัญหาเสียงรบกวนและรับสัญญาณได้ไกลมากๆ วิดีโอทดสอบการทำงานจริง สั่งซื้อที่ Shopee JEKDIY สั่งซื้อที่เพจเฟสบุ๊คjekdiy 🔥รายละเอียด ✔เป็นตัวรับบลูทูธเวอร์ชั่น5.0 รับสัญญาณในที่โล่งได้ไกล60-80เมตรขึ้น โมดิฟายเพิ่มเสาบูตสัญญาณ ✔ติดตั้งง่ายต่อเข้าปรีแอมป์ตรงๆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *