พื้นฐานภาคจ่ายไฟ หลักการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟ้ากระแสตรง และการประยุคใช้งานหม้อแปลงแบบต่างๆ

พื้นฐานภาคจ่ายไฟ

รวมวงจรภาคจ่ายไฟฟ้าพื้นฐานที่ใช้หม้อแปลง

1.ความรู้พื้นฐานไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)และ ไฟฟ้ากระแสตรง(DC)

2.การต่อวงจรพื้นฐานเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ220V เป็นไฟฟ้ากระสตรง12V ด้วยไอซีเรกูเรต เบอร์7812

3.การต่อวงจรภาคจ่ายไฟฟ้าจากหม้อแปลงเซ็นเตอร์แท็บ บวก กราวด์ ลบ (+ Gnd -)

4.วิธีการวัดหาสาย และการต่อสายใช้งาน หม้อแปลงUPSเก่า

5.วิธีทำที่ชาร์จแบตเตอรี่จากหม้อแปลงUPSเก่า

วิดีโอภาคจ่ายไฟพื้นฐาน

รวมวงจรภาคจ่ายไฟฟ้าพื้นฐานที่ใช้หม้อแปลง

About JekDIY

Check Also

วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

วิดีโอวิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์ วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *