วิธีโมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธ และแนวทางการประยุคใช้งานคาปาซิเตอร์

เทคนิคโมดิฟายแอมป์จิ๋วบลูทูธ

ในวงจรบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธหรือบอร์ดที่มีภาคขยายต่างๆนั้น ล้วนมีคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่รักษาระดับแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้คงที่ราบเรียบในวงจรภาคจ่ายไฟของบอร์ด

ตำแหน่งคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ในบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธ

โมดิฟายบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธ

ซึ่งถ้าค่าความจุมากก็จะทำให้การรักษาไฟไม่ให้กระเพื่อม หรือไม่ให้ตกได้ ซึ่งไฟที่ราบเรียบก็จะมีผลต่อคุณภาพเสียงเวลาทำการขยายเสียง ในจุดนี้ เราสามารถโมดิฟาย เพิ่มค่าคาปาซิเตอร์เข้าไปเพื่อเพิ่มความจุได้ ก็จะทำให้คุณภาพของระบบเสียงในตู้ลำโพงบลูทูธของเราได่ดสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิม

รูปคาปาซิเตอร์

คาปาซิเตอร์

วิดีโอโมดิฟายเพิ่มคาปาซิเตอร์ในบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธ

โมดิฟายบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธ เพิ่มคาปาฟิลเตอร์

สำหรับบทความต่อไปจะเป็นการแนะนำการประกอบอุปกรณ์ต่างๆในการทำลำโพงบลูทูธ เป็นการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์สำหรับนักdiyมือใหม่ คงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

วิดีโอวิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์ วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *