Breaking News

เทคนิคซ่อมเครื่องซักผ้าสายไฟขาดหมดทุกสายจากหนูกัด

อาการเสียของเครื่องซักผ้านอกจากวงจรจะช็อตมอเตอร์จะพังแล้ว อีกหนึ่งอาการเสียนั่นก็คือหนูกัดสายไฟขาด ซึ่งในคลิปวิดีโอต่อไปนี้แอดมิน จะพาทุกท่านที่เจอปัญหาในเครื่องซักผ้าอาการนี้ มาทำการตรวจสอบและต่อสายว่ามีเทคนิคในการวัดหาสายและต่อสายอย่างไร ดูคลิปวิดีโอด่านล่างได้เลยครับ

วิดีโอเทคนิคซ่อมเครื่องซักผ้าสายไฟขาดหมดทุกสายจากหนูกัด

เทคนิคซ่อมเครื่องซักผ้าสายไฟขาดหมดทุกสายจากหนูกัด

About JekDIY

Check Also

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ วิดีโอ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ลิ้งสั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *