ซ่อมสร้างใช้ ทำเองได้ที่บ้าน ความรู้มีใว้แบ่งปัน https://jekdiy.com Fri, 16 Sep 2022 04:19:03 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.5 https://jekdiy.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-PicsArt_04-03-11.42.33-1-32x32.png ซ่อมสร้างใช้ ทำเองได้ที่บ้าน ความรู้มีใว้แบ่งปัน https://jekdiy.com 32 32 ประกอบหลอดไฟวินเทจledจากโคมไฟเก่า(หลอดไฟledทรงข้าวโพต12W220V) https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%88led%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2588led%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581 https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%88led%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81/#respond Fri, 16 Sep 2022 04:19:00 +0000 https://jekdiy.com/?p=2125
ประกอบหลอดไฟวินเทจledจากโคมไฟเก่า(หลอดไฟledทรงข้าวโพต12W220V)

โคมไฟเก่าภายในเป็นหลอดตะเขียบและไม่ได้ใช้งานแล้ว ผมเลยมีไอเดียนำกลับมาใช้ใหม่โดยเปลี่ยนแปลงหลอยภายในให้เป้นหลอดLED สีส้มอมเหลือง หรือที่นยมเรียกกันว่าหลอดไฟวินเทจ หลอดที่ผมสั่งมาเปลี่ยนนั้นเป็นหลอดไฟledทรงข้าวโพต ตามมาดูในคลิปวิดีโอกันเลยครับ

วิดีโอ ประกอบหลอดไฟวินเทจledจากโคมไฟเก่า

ประกอบหลอดไฟวินเทจledจากโคมไฟเก่า

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%88led%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81/feed/ 0
หลอดไฟกระพริบเกิดจากสาเหตุอะไร https://jekdiy.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2 https://jekdiy.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2/#respond Fri, 16 Sep 2022 04:01:10 +0000 https://jekdiy.com/?p=2120
หลอดไฟกระพริบเกิดจากอะไร

สาเหตุของหลอดไฟกระพริบนั้นหลายๆท่านอาจสรุปเอาว่าเกิดจากหลอดเสียหายแต่ว่าอาจเกิดจากสาเหตุอื่นก็เป็นได้ คลิปวิดีโอนี้จะหาคำตอบให้ทุกท่านรู้ว่าหลอดไฟกระพริบเกิดจากสาเหตุอะไร

วิดีโอหาสาเหตุของหลอดไฟกระพริบ

https://www.youtube.com/shorts/yGIM0sHD7mc

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2/feed/ 0
วิธีต่อแบตเข้าบอร์ดเพาเวอร์แอมป์ ฉบับปรับปรุงใหม่ https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2/#respond Thu, 15 Sep 2022 06:35:35 +0000 https://jekdiy.com/?p=2115
วิธีต่อแบตเข้าบอร์ดเพาเวอร์แอมป์ ฉบับปรับปรุงใหม่

คลิปนี้จะแนะนำปรับปรุงการต่อแบตและอะแด็ปเตอร์ชาร์จเข้าบอร์ด จากที่ผมเคยแนะ เครื่องขยายเสียงซับวูฟเฟอร์ไมโครโฟนคู่ เครื่องขยายเสียงคาราโอเกะบลูทูธ ดิจิตอล AC 220V 12V 24V เข้ากับ ลำโพง8 นิ้ว150W8Ω,ลำโพงเสียงแหลม 2.5นิ้ว80W 8Ω

วิดีโอ วิธีต่อแบตเข้าบอร์ดเพาเวอร์แอมป์ ฉบับปรับปรุงใหม่

วิธีต่อแบตเข้าบอร์ดเพาเวอร์แอมป์ ฉบับปรับปรุงใหม่

วงจรวิธีต่อแบตเข้าบอร์ดเพาเวอร์แอมป์ ฉบับปรับปรุงใหม่

วงจรวิธีต่อแบตเข้าบอร์ดเพาเวอร์แอมป์ ฉบับปรับปรุงใหม่

หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักdiyนะครับ

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2/feed/ 0
บลูทูธรถยนต์เสียงดีเบสมาเต็มรับไกลไร้เสียงรบกวน บลูทูธ5.0โมดิฟาย https://jekdiy.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa https://jekdiy.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%aa/#respond Mon, 12 Sep 2022 01:35:38 +0000 https://jekdiy.com/?p=2102
บลูทูธรถยนต์ เวอร์ชั่น5.0โมดิฟาย

บลูทูธรถยนต์ เวอร์ชั่น5.0โมดิฟายต่อตรงเข้าปรีแอมป์ ต่อง่ายหมดปัญหาเสียงรบกวนและรับสัญญาณได้ไกลมากๆ

วิดีโอทดสอบการทำงานจริง

🔥รายละเอียด

✔เป็นตัวรับบลูทูธเวอร์ชั่น5.0 รับสัญญาณในที่โล่งได้ไกล60-80เมตรขึ้น โมดิฟายเพิ่มเสาบูตสัญญาณ

✔ติดตั้งง่ายต่อเข้าปรีแอมป์ตรงๆ ใช้ไฟเลี้ยง12V สายสีแดงเข้าขั้วREM ของปรีแอมป์ สายสีดำเข้าขั้วGNDของปรีแอมป์ สายสัญญาณเสียง ติดมากับตัวรับบลูทูธ แจ๊คRCA R,L ต่อเข้าช่อง AUX IN ของปรีแอมป์ได้เลย

✔เครื่องเปิดทำงาน พร้อมปรีแอมป์ ใช้โทรศัพท์สมาทโฟน เชื่อมต่อค้นหา XF-WBT มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อเปิดเครื่อง และมีเสียงเตือนเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ 🔖ราคา1ชุด 590บาท ค่าส่ง30บาท มีเก็บเงินปลายทาง 🔖รับประกันการใช้งาน3เดือน มีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้**

เงื่อนไขรับประกัน วอยด์รับประกัน ไม่ฉีกขาด**

แก้เสียงจี่ฮัมเครื่องเสียงรถยนต์
บลูทูธรับไกล
บลูทูธต่อตรง
บลูทูธรถยนต์ไฟแสดงสถานะ
บลูทูธรถยนต์มีฟิวส์เซฟตี้
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b9%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%aa/feed/ 0
วิธีติดตั้งโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2582 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82/#respond Thu, 08 Sep 2022 03:44:32 +0000 https://jekdiy.com/?p=2098
วิธีติดตั้งโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง

ปัจจุบันพลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือระบบโซล่าเซล์ ในบทความและคลิปวิดีโอนี้ ผมจะพาเพื่อนๆนักdiy มาทำการติดตั้ง ชุดโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง ไม่เป็นช่างก็สามารถทำตามได้เลย

วิดีโอวิธีติดตั้งโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง

วิธีติดตั้งโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82/feed/ 0
วิธีซ่อมไฟฉายคาดหัวด้วยตัวเองง่ายๆ https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a7 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7/#respond Wed, 24 Aug 2022 01:03:12 +0000 https://jekdiy.com/?p=2093
วิธีซ่อมไฟฉายคาดหัวด้วยตัวเองง่ายๆ

ไฟฉายคาดหัวที่เสียและถูกทิ้งแล้วถ้าเรามีความรู้พื้นฐานในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เราก็จะสามารถที่จะซ่อมและนำกกลับมาใช้ใหม่ได้ บทความและคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนทุกท่าน นักdiyอิเล็กทรอนิกส์ มาเรียนรู้การซ่อมไฟฉายคาดหัวเพียงแค่มีความรู้และอุปกรณ์ช่างพื้นฐานมิเตอร์และหัวแร้ง

วิดีโอการซ่อมไฟฉายคาดหัวด้วยตัวเองง่ายๆ

วิธีซ่อมไฟฉายคาดหัวด้วยตัวเองง่ายๆ

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7/feed/ 0
วิธีต่อแบตเตอรี่เข้ากับบอร์ดเพาเวอร์แอมป์บลูทูธคาราโอเกะ https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1/#respond Mon, 15 Aug 2022 12:41:59 +0000 https://jekdiy.com/?p=2088
วิธีต่อแบตเตอรี่เข้ากับบอร์ดเพาเวอร์แอมป์บลูทูธคาราโอเกะ

หลายบทความและหลายคลิปวิดีโอที่ผ่านมาผมได้แนะนำวิธีการต่อใช้งานบอร์ดเพาเวอร์แอมป์ที่ใช้ระบบไฟได้ทั้ง ไฟฟ้ากระแสตรงDC และไฟฟ้ากระแสสลับAC คือใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และไฟแบตเตอรี่ และจะมีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถนำแบตไฟต่อข้างในบอร์ดได้ โดยสะดวก จึงมีนักdiy สอบถามเข้ามาเยอะว่ามีวิธีการต่อใช้งานอย่างไร

ในบทความนี้เลยมาแนะนำการต่อให้เพื่อนๆนักdiyต่อแบตเตอรี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วิดีโอ วิธีต่อแบตเตอรี่เข้ากับบอร์ดเพาเวอร์แอมป์บลูทูธคาราโอเกะ

วิธีต่อแบตเตอรี่เข้ากับบอร์ดเพาเวอร์แอมป์บลูทูธคาราโอเกะ
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1/feed/ 0
เพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธร้อนและตัดเอง เกิดจากอะไร https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%258b%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b9 https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b9/#respond Mon, 15 Aug 2022 10:50:58 +0000 https://jekdiy.com/?p=2084
เพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธร้อนและตัดเอง เกิดจากอะไร

มือใหม่นักdiyลำโพงบลูทูธ ที่นำบอร์ดเพาเวอร์บอร์ดขยายเสียงบลูทูธ 12 V24V220V  มาประกอบกับตู้เก่าเป็นงานdiy เปลี่ยนตู้ลำโพงเก่าให้รับบลูทูธได้ แต่หลายๆท่านมักเจอปัญหา เวลาต่อบอร์ดเพาเวอร์ตัด หรือภาคขายร้อนจนช๊อตเสียหา สาเหตุมักเกิดมาจาก การต่อลำโพงแบบขนานที่ทำให้ค่าโอมห์ของลำโพงต่ำเกินกว่า สเป็คของภาคขยายที่จะรับได้ไหว

บทความนี้จะมาสาธิให้ดูว่าการขนานลำโพงมากเกินไปเป็นยังไง

วิดีโอ เพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธร้อนและตัดเอง เกิดจากอะไร

มป์จิ๋วบลูทูธร้อนและตัดเอง เกิดจากอะไร
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b9/feed/ 0
วิธีวัดลำโพงดีหรือเสียด้วยถ่านนาฬิกา1.5V ง่ายๆทำเองได้เลย https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2/#respond Mon, 15 Aug 2022 10:32:44 +0000 https://jekdiy.com/?p=2081
วิธีวัดลำโพงดีหรือเสียด้วยถ่านนาฬิกา1.5V ง่ายๆทำเองได้เลย

ลำโพงดีหรือเสียเรามามารถเช็คและตรวจสอบเบื้องต้นได้ โดยที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรที่ซับซ้อนยุ่งยาก หรือเราไม่เป็นช่างก็สามารถทำเองได้ โดยการใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวในการทดสอบ นอกจากจะสามารถวัดดีเสียได้แล้ว ยังสามารถตรวจสอบขั้วของลำโพงได้อีกด้วย

วิดีโอ วิธีวัดลำโพงดีหรือเสียด้วยถ่านนาฬิกา1.5V ง่ายๆทำเองได้เลย

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2/feed/ 0
วิธีต่อLEDลูกปัด12V12Wใช้แบตลิเธียมไอออน3.7Vชาร์จได้ https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%adled%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%9412v12w%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25adled%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259412v12w%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%adled%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%9412v12w%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b4/#respond Mon, 15 Aug 2022 09:59:56 +0000 https://jekdiy.com/?p=2077
วิธีต่อLEDลูกปัด12V12Wใช้แบตลิเธียมไอออน3.7Vชาร์จได้

จากบทความที่แล้ว ที่แนะนำการต่อใช้งานบอร์ดบูตแรงดัน และแนะนำสเป็คการทำงานของบอร์ดบูต สำหรับบทความนี้เป็นการนำบอร์ดบูตแรงดันไฟมาประยุคการทำงานและการใช้งานจริง โดยการนำแบตเตอรรี่ลิเธียมไออน 3.7V มาเพิ่มแรงดันไฟเป็น12V เพื่อที่จะมำมาต่อใช้งานกับ LEDลูกปัด12V12W ซึ่งปกติแบต3.7V ไม่สามารถที่จะต่อใช้งานกับLEDลูกปัด12V12Wให้ติดสว่างได้

วิดีโอวิธีต่อLEDลูกปัด12V12Wใช้แบตลิเธียมไอออน3.7Vชาร์จได้

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%adled%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%9412v12w%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b4/feed/ 0