ซ่อมสร้างใช้ ทำเองได้ที่บ้าน ความรู้มีใว้แบ่งปัน https://jekdiy.com Thu, 26 Jan 2023 10:32:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.6 https://jekdiy.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-PicsArt_04-03-11.42.33-1-32x32.png ซ่อมสร้างใช้ ทำเองได้ที่บ้าน ความรู้มีใว้แบ่งปัน https://jekdiy.com 32 32 วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่ https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2597 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97/#respond Thu, 26 Jan 2023 10:32:03 +0000 https://jekdiy.com/?p=2302
วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่

วิดีโอ วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่

วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97/feed/ 0
รวมเทคนิคซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa/#respond Thu, 26 Jan 2023 10:19:53 +0000 https://jekdiy.com/?p=2298
ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

วิดีโอรวมเทคนิค ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

วิดีโอ ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa/feed/ 0
ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/#respond Thu, 26 Jan 2023 10:12:59 +0000 https://jekdiy.com/?p=2294
ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

วิดีโอ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/feed/ 0
เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2584 https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84/#respond Thu, 26 Jan 2023 10:04:29 +0000 https://jekdiy.com/?p=2290
เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ2.1Ch

วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1

วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84/feed/ 0
วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b4 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4/#respond Wed, 25 Jan 2023 07:45:31 +0000 https://jekdiy.com/?p=2286
วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch

คลิปนี้แอดมินจะมาแนะนำแนวทางในการต่อและประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธในระบบ2.1Ch หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับนักdiyมือใหม่ทุกท่านนะครับ

วิดีโอวิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch

วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4/feed/ 0
วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a1 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1/#respond Wed, 25 Jan 2023 07:35:12 +0000 https://jekdiy.com/?p=2282
วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

วิดีโอวิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1/feed/ 0
โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ https://jekdiy.com/%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%258b%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259a https://jekdiy.com/%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a/#respond Wed, 25 Jan 2023 07:27:54 +0000 https://jekdiy.com/?p=2278
โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้

บอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธเป็นส่วนสำคัญของตู้ลำโพงบลูทูธ ซึ่งนักเล่นนักdiy มักนิยมนำมาโมเพิ่มคาปาซิเตอร์ ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจะมาแนะนำการโมคาปาบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธโมเดล ZK-MT21

วิดีโอ โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้

โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a/feed/ 0
วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%84aux-in-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%258a%25e0%25b8%2584aux-in-%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2595 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%84aux-in-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95/#respond Wed, 25 Jan 2023 05:31:05 +0000 https://jekdiy.com/?p=2274
วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ

วิดีโอ วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ

วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%84aux-in-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95/feed/ 0
วิธีประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์LM1875ชุดคิต ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟDC12Vได้ https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3/#respond Wed, 25 Jan 2023 04:58:33 +0000 https://jekdiy.com/?p=2270
วิธีประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์LM1875ชุดคิต ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟDC12Vได้

วิดีโอ วิธีประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์LM1875ชุดคิต ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟDC12Vได้

วิดีโอ วิธีประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์LM1875ชุดคิต ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟDC12Vได้
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3/feed/ 0
มิ๊กเซอร์ราคาประหยัดสำหรับร้องคาราโอเกะและระบบเสียงกลางแจ้ง https://jekdiy.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%258a%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b3 https://jekdiy.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b3/#respond Tue, 24 Jan 2023 01:23:35 +0000 https://jekdiy.com/?p=2265
มิ๊กเซอร์ราคาประหยัดสำหรับร้องคาราโอเกะและระบบเสียงกลางแจ้ง

การร้องเพลงสำหรับงานเลี้้ยงงานสังสรรค์เป็นของคู่กันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แน่นอนการร้องคาราโอเกะจะต้องมีไไมค์และเครื่องเเสียงที่ดีพอสมควร เพื่อจะให้ได้อรรถรสในการร้องเพลงที่สนุกและไฟเราะ คลิปวิดิโอนี้แอดมินจะมาแนะนำมิ๊กเซอร์ราคาประหยัดที่เหมาะสมกับงานเลี้ยงงานสังสรรค์ ซึ่งแอดมินได้ทดสอบและทดลองใช้มาแล้ว เห็นว่าผ่านก็เลยมาแนะนำบอกต่อมาดูคลิปวิดีโอรีวิวกันเลยครับ

วิดีโอ มิ๊กเซอร์ราคาประหยัดสำหรับร้องคาราโอเกะและระบบเสียงกลางแจ้ง

มิ๊กเซอร์ราคาประหยัดสำหรับร้องคาราโอเกะและระบบเสียงกลางแจ้ง
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b3/feed/ 0