ซ่อมสร้างใช้ ทำเองได้ที่บ้าน ความรู้มีใว้แบ่งปัน https://jekdiy.com Mon, 15 May 2023 05:19:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.7 https://jekdiy.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-PicsArt_04-03-11.42.33-1-32x32.png ซ่อมสร้างใช้ ทำเองได้ที่บ้าน ความรู้มีใว้แบ่งปัน https://jekdiy.com 32 32 รีวิวหลอดไฟLEDไร้สาย80Wชาร์จด้วยUSB https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9fled%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a280w%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259fled%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a280w%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9fled%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a280w%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c/#respond Mon, 15 May 2023 05:19:47 +0000 https://jekdiy.com/?p=2331

วิดีโอรีวิวทดสอบรีวิวหลอดไฟLEDไร้สาย80Wชาร์จด้วยUSB

รีวิวหลอดไฟLEDไร้สาย80Wชาร์จด้วยUSB

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%9fled%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a280w%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed/ 0
รีวิวโคมไฟโซลาเซลล์พกพาได้แบบรีชาร์จมีไฟฉุกเฉิน https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%9e/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%259e https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%9e/#respond Wed, 10 May 2023 03:26:16 +0000 https://jekdiy.com/?p=2326
รีวิวโคมไฟโซลาเซลล์พกพาได้แบบรีชาร์จมีไฟฉุกเฉิน

วิดีโอรีวิวโคมไฟโซลาเซลล์พกพาได้แบบรีชาร์จมีไฟฉุกเฉิ

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%9e/feed/ 0
ติดตั้งรีวิวโคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์ https://jekdiy.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa https://jekdiy.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%aa/#respond Wed, 29 Mar 2023 00:31:08 +0000 https://jekdiy.com/?p=2319
ติดตั้งรีวิวโคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์

กระแสพลังลังงานทดแทนกำลังมาแรงในยุคปัจจุบัน แน่นอนหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีระบบโซล่าเซลล์แน่นอน แต่คลิปวิดีโอที่แอดมินจะมาแนะนำ ไม่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ที่ใหญ่โตอะไร แต่เป็นของใกล้ตัวเราที่ใช้ตามบ้าน นั้นก็คือโคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์แบบLED ที่จะทำให้ทุกท่านประหยัดค่าไฟภายในบ้านไปได้หลายบาทเลยทีเดียว

วิดีโอ ติดตั้งรีวิวโคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์

ติดตั้งรีวิวโคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%aa/feed/ 0
วิธีต่อเน็ตเวิร์คลำโพงกลางแหลมNetwork mid-hi https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2587 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87/#respond Mon, 27 Mar 2023 22:39:51 +0000 https://jekdiy.com/?p=2312
วิธีต่อเน็ตเวิร์คลำโพงกลางแหลมNetwork mid-hi

ในการประกอบตู้ลำโพงบลูทูธdiy สำหรับนักdiyมือใหม่นั้นวิธีต่อลำโพงแต่ละชนิดทั้งลำโพงเสียงเบสลำโพงเสียงกลาง ลำโพงเสียงแหลม ออกจากเพาเวอร์แอมป์ในจุดเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีอุประกรณ์เข้ามาเสริมในการต่อวงจรลำโพง เช่น จะต้องต่อคาปาซิเตอร์เสียงกลางและคาปาซิเตอร์เสียงแหลมเข้ามาช่วยในการแบ่งความถี่ แต่ทางเลือกอีทางก็คือ การต่อบอร์ด เน็ตเวิร์คลำโพงกลางแหลมNetwork mid-hi เข้ามาช่วยแบ่งความถี่ ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักDiy มือใหม่ ตามมารับชมในวิดีโอด้านล่างได้เลยครับ

วิดิโอ วิธีต่อเน็ตเวิร์คลำโพงกลางแหลมNetwork mid-hi

วิธีต่อเน็ตเวิร์คลำโพงกลางแหลมNetwork mid-hi
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87/feed/ 0
โมดิฟายโคมไฟโซล่าเซลล์ให้ติดสว่างนานขึ้น https://jekdiy.com/%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%258c https://jekdiy.com/%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/#respond Thu, 16 Feb 2023 13:07:06 +0000 https://jekdiy.com/?p=2308
โมดิฟายโคมไฟโซล่าเซลล์ให้สว่างนานขึ้น

วิดีโอวิธีโมดิฟายโคมไฟโซล่าเซลล์ให้สว่างนานขึ้น

โมดิฟายโคมไฟโซล่าเซลล์ให้สว่างนานขึ้น
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c/feed/ 0
วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่ https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2597 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97/#respond Thu, 26 Jan 2023 10:32:03 +0000 https://jekdiy.com/?p=2302
วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่

วิดีโอ วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่

วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%97/feed/ 0
รวมเทคนิคซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa/#respond Thu, 26 Jan 2023 10:19:53 +0000 https://jekdiy.com/?p=2298
ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

วิดีโอรวมเทคนิค ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

วิดีโอ ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa/feed/ 0
ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/#respond Thu, 26 Jan 2023 10:12:59 +0000 https://jekdiy.com/?p=2294
ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

วิดีโอ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad/feed/ 0
เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2584 https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84/#respond Thu, 26 Jan 2023 10:04:29 +0000 https://jekdiy.com/?p=2290
เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ2.1Ch

วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1

วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84/feed/ 0
วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b4 https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4/#respond Wed, 25 Jan 2023 07:45:31 +0000 https://jekdiy.com/?p=2286
วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch

คลิปนี้แอดมินจะมาแนะนำแนวทางในการต่อและประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธในระบบ2.1Ch หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับนักdiyมือใหม่ทุกท่านนะครับ

วิดีโอวิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch

วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch
]]>
https://jekdiy.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b4/feed/ 0