Breaking News

TimeLine Layout

February, 2023

January, 2023

 • 26 January

  วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่

  วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่ วิดีโอ วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่ วงจรการต่อตู้ลำโพงบลูทูธdiyอีกทางเลือกของการประกอบตู้สำหรับมือใหม่ ชี้เป้าลิ้งค์ร้านค้าลำโพงซับเสียงดี คุณภาพไฮเอ็น ใน LAZADA

  Read More »
 • 26 January

  รวมเทคนิคซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

  ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ วิดีโอรวมเทคนิค ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ วิดีโอ ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

  Read More »
 • 26 January

  ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ

  ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ วิดีโอ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ประกอบลำโพงลงตู้เพาเวอร์2.1Ch หลังจากซ่อมภาคจ่ายไฟ ลิ้งสั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

  Read More »
 • 26 January

  เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1

  เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ2.1Ch วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 ลิ้งค์สั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

  Read More »
 • 25 January

  วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch

  วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch คลิปนี้แอดมินจะมาแนะนำแนวทางในการต่อและประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธในระบบ2.1Ch หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับนักdiyมือใหม่ทุกท่านนะครับ วิดีโอวิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch วิธีต่อเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธ2.1Ch ลิ้งค์ร้านค้าอุปกรณ์ใน LAZADA

  Read More »
 • 25 January

  วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

  วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง วิดีโอวิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง ชี้เป้าลิ้งค์ร้านค้าวอยซ์เสียงแหลม4นิ้วในLAZADA

  Read More »
 • 25 January

  โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้

  โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ บอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธเป็นส่วนสำคัญของตู้ลำโพงบลูทูธ ซึ่งนักเล่นนักdiy มักนิยมนำมาโมเพิ่มคาปาซิเตอร์ ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจะมาแนะนำการโมคาปาบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธโมเดล ZK-MT21 วิดีโอ โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ ชี้เป้าลิ้งค์สั่งซื้อบอร์ดแอมป์จิ๋วใน LAZADA

  Read More »
 • 25 January

  วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ

  วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ วิดีโอ วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ ชีเป้าลิ้งค์ร้านค้าใน LAZADA

  Read More »
 • 25 January

  วิธีประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์LM1875ชุดคิต ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟDC12Vได้

  วิธีประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์LM1875ชุดคิต ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟDC12Vได้ วิดีโอ วิธีประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์LM1875ชุดคิต ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟDC12Vได้ วิดีโอ วิธีประกอบบอร์ดเพาเวอร์แอมป์LM1875ชุดคิต ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟDC12Vได้ ชี้เป้าลิ้งค์ร้านค้าใน LAZADA

  Read More »