เพาเวอร์รถยนต์ – ซ่อมสร้างใช้ ทำเองได้ที่บ้าน ความรู้มีใว้แบ่งปัน https://jekdiy.com Thu, 28 Apr 2022 18:55:47 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.7 https://jekdiy.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-PicsArt_04-03-11.42.33-1-32x32.png เพาเวอร์รถยนต์ – ซ่อมสร้างใช้ ทำเองได้ที่บ้าน ความรู้มีใว้แบ่งปัน https://jekdiy.com 32 32 เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ Class AB 4ชาแนล หน้าที่และการทำงาน https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-class-ab-4%e0%b8%8a%e0%b8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c-class-ab-4%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2 https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-class-ab-4%e0%b8%8a%e0%b8%b2/#respond Thu, 28 Apr 2022 18:55:46 +0000 https://jekdiy.com/?p=1858
เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ Class AB

เพาเวอร์แอมป์ที่ใช้ในเครื่องเสียงรถยนต์นั้น ที่นิยมโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน2คลาส คือ เพาเวอร์รถยนต์คลาส-ดี นิยมนำมาขับเสียงซับหรือลำโพงเสียงเบส และ คลาสต่อมาก็คือ เพาเวอร์แอมป์รถยนต์คลาส-เอบี นิยมนำมาขับลำโพงกลางแหลม

เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ Class AB 4ชาแนล

เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ Class AB

อุปกรณ์และวงจรภายในเพาเวอร์แอมป์รถยนต์ Class AB

เพาเวอร์แอมป์รถยนต์ Class AB

วิดีโอแนะนำการทำงานเพาเวอร์แอมป์รถยนต์ Class AB

การทำงานเพาเวอร์แอมป์รถยนต์ Class AB 4ชาแนล

หลักการทำงานโดยสังเขป

หลักการทำงานโดยสังเขป ก็คือ

ภาคจ่ายไฟ รับไฟ12Vเข้ามาทำการสวิตชิ่งด้วยเพาเวอร์มอสเฟส ผ่านหม้อแปลงสวิตชิ่ง จะได้ไฟACออกมา2ค่าแล้วมาผ่านได้โอดเร็กติฟาย เปลี่ยนไฟACเป็นไฟDC บวก – กราวด์ – ลบ และจะมี คาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ กรองไฟบวกลบให้เรียบ เพื่อจะได้ไฟจากจุดนี้ไฟเลี้ยงภาคขยายต่อไฟ

ภาคอินพุต จะรับสัญญาณเสียงมาจากปรีแอมป์แล้วมาทำการขยายเสียง ก่อนส่งออกลำโพง เป็นอันครบจบการทำงานของเครื่องเสีย ภาคขยายรถยนต์

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

]]>
https://jekdiy.com/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-class-ab-4%e0%b8%8a%e0%b8%b2/feed/ 0