Breaking News

Tag Archives: ledและการใช้งาน

LED คืออะไร หลักการใช้งานและการต่อใช้งาน วิธีคำนวนหาค่าR

led คืออะไรและการใช้งาน LED ย่อมาจาก Light emitting diode เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในหมวดหมู่ไดโอด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไดโอดเปล่งแสง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมนำมาใช้ในวงการไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย LEDแบบต่างๆ และสัญลักษณ์ของแอลอีดี สัญญลักษณ์ของLED (ขา ANADE หรือ A ขั้วไฟบวก) (ขา CATHODE หรือ K ขั้วไฟ ลบ) LEDชนิดทั่วไปขนาด 5mm แอลอีดีชนิดนี้ นิยมใช้เป็นไฟแสดงสถานะในเครื่องใชัไฟฟ้าต่างๆเพราะมีคุณสมบัติในการเปลงแสงมีขนาดเล็กและกินกระไฟฟ้าน้อย 2.LEDพลังานสูง(High Power LED) ปัจจุบันแอลอีดีชนิดนี้ ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก ลักษณะจะเป็นแผ่นชิปและมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามลักษณะใช้งาน ถูกนำมาผลิตเป็น หลอดไฟLED โคมไฟLED ทั้งยังนำมาใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ที่เรียกว่า หลอดbacklight การต่อใช้งานLED การต่อใช้งานนั้น จะต่อเป็นแบบไบแอสตรง จึงจะทำให้แอลอีดีทำงานได้ และเปล่งแสงออกมา ดังรูป คือทำการป้อนแรงดันไฟบวกเข้าขา A …

Read More »