Breaking News

Recent Posts

มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า(แบบเข็ม)

มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า(แบบเข็ม) ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วในการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็มสำหรับบทความนี้จะมาแนะนำการวัดไฟฟ้าโดยการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ทั้งการวัดไฟฟ้ากระแสตรง(DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) และแนะนำการอ่านค่าสเกลในการวัดไฟของแต่ละย่านการวัดไฟต่าง วิดีโอ ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC วิดีโอ ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

Read More »

วิธีใช้มัลติมิเตอร์เข็มEP.1หน้าที่การปรับและการทำงานแต่ล่ะจุดก่อนทำการวัด

วิธีใช้มัลติมิเตอร์เข็มEP.1หน้าที่การปรับและการทำงานแต่ล่ะจุดก่อนทำการวัด มัลติมิเตอร์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ ที่นักdiyอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องรู้และใช้งานเป็น ที่ผ่านมาแอดมินได้เคยให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้งานดิจิตอลมัลติมิเตอร์พื้นฐานไปแล้ว ในบทความนี้จะมาแนะนำให้ทำความรู้จักกับมัลตืมิเตอร์แบบเข็ม มารู้จัก ส่วนประอบที่สำคัญและหน้าที่ต่างๆของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม วิดีโอวิธีใช้มัลติมิเตอร์เข็ม หน้าที่การปรับและการทำงานแต่ล่ะจุดก่อนทำการวัด วิธีใช้มัลติมิเตอร์เข็ม เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

Read More »

รู้จักสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะได้รู้จักวงจจรอิเล็กทรอนิกส์ว่าประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวไหหนบ้าง ครั้นจะเขียนรูปตัวอุปกรณ์สเมือนจริงก็จะเป็นการยางเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีมากมายหลายขนาดแต่ว่า มีหน้าที่การทำงานเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงจำเป้นที่จะต้องมาเรียนรู้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ และมักพบเจอบ่อยในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใกล้ตัวเรา วิดีโอการเรียนรู้ สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รูปแสดงสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์เทียบเคียงอุปกรณ์จริง ตัวต้านทาน (resistor) ขดลวดเหนี่ยวนำ L ตัวเก็บประจุไม่มีขั้ว หรือ คาปาซีสเตอร์(Capacitor) ตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว หรือ คาปาซีสเตอร์(Capacitor) ตัวต้านทานปรับค่าไ้ด LDR ตัวต้านทานแปรต่าตามแสง ไดโอด LED แอลอีดี ซีเนอร์ไดโอด ทรานซีสเตอร์ NPN ทรานซีสเตอร์ PNP มอสเฟต สวิต ปิด เปิด สวิตซ์กดติดปล่อยดับ แบตเตอรี่ กราวด์ในวงจร ลำโพง รีเลย์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง DC แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ AC โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ ต่อวงจร ไม่ต่อวงจร …

Read More »