300W 12A DC-DC Converter Module

การต่อใช้งาน300W12A Step Down Buck Converter dc to dc โมดูลลดแรงดันไฟกระแสตรง

300W 12A DC DC ConverterโมดูลStep Downโมดูล

การนำไฟฟ้ากระแสตรงจากระบบโซล่าเซลล์มาใช้งานนั้น จำเป็นจะต้องมีการปรับไฟให้เหมาะสมการการใช้งาน ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บางเครื่องเราต้องการปรับไฟขึ้นก็ต้องใช้โมดูลBootconverter ในบางเครื่องเราอยากลดไฟลงเราก็ต้องใช้โมดูลลดแรงดันไฟลงก็คือ StepDown Buck converter ในบทความนี้แอดมินจะแนะนำ การทำงาน สเป็ค และการทดสอบ300W 12A DC to DC ConverterโมดูลStep Down

วิดีโอแนะนำการทำงานModule Power Step-down ไฟจาก 7-40V to 1.2 – 28V 

Step-Down โมดูลพลังงาน7-32V ถึง0.8-28V 12A 300W

ลิ้งร้านค้าซื้อบอร์ดStep down300W12A

ลิ้งร้านค้าซื้อบอร์ดStep down300W12A👇👇

คุณสมบัติและสเป็คการทำงานของโมดูลStep down300W12A

คุณสมบัติโมดูลสเต็ปดาวน์ลดไฟฟ้ากระแสตรง (DC-DC)
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: DC 7V ถึง 40V
แรงดันขาออก: DC 1.2V ถึง 35V (ปรับได้อย่างต่อเนื่อง)
กระแสไฟขาออก: 0.2A ถึง 8A (ปรับได้ <6A เมื่อ 24V ถึง 12V) แนะนำให้ใช้ 8A
วัตต์หรือกำลังขับ:300W
ความถี่:300KHZ
เอาท์พุท Ripple: 20M แบนด์วิดธ์
เอาต์พุตป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร:ใช่ (กระแสคงที่)
แนะนำวิธีการเดินสายไฟ:แบบเทอร์มินัล
ไม่มีกระแสโหลด: 20mA (สวิตช์ 24V, 12v
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า:±1%
ความเร็วในการตอบสนองแบบไดนามิก:5%200uS
การปรับโพเทนชิออมิเตอร์ ตัวต้านทานปรับค่าได้:ปรับไฟขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกา และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดไฟลง
อุณหภูมิในการทำงาน:-40 ℃ ถึง +85 ℃
ไฟแสดงสถานะ: การชาร์จสีแดง; สีเขียวชาร์จเสร็จแล้วหรือไม่มีโหลด
ความแม่นยำของอุณหภูมิคงที่และกระแสคงที่: <5%, 5A จาก 25 ℃ ถึง 60 ℃
เอาต์พุตป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร:ใช่ (กระแสคงที่)
ขนาดของบอร์ด:64 x 47 x 23.5 มม. / 2.52 x 0.85 x 0.92″

About JekDIY

Check Also

ซ่อมกล่องทีวีดิจิตอล

วิธีซ่อมกล่องรับสัญญาณTVอาการไฟเข้าไม่มีภาพ

วิดีโอวิธีซ่อมกล่องรับสัญญาณTVอาการไฟเข้าไม่มีภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *