Breaking News

ซ่อมทีวี samsung led 40″อาการเสียงแตกเสียงหาย ด้วยตัวเองไม่เป็นช่างก็ทำได้

ซ่อมทีวี samsung led 40

TVหรือสมาร์ททีวีปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกันทุกบ้านแต่ถ้าเกิดว่าพอใช้งานไปได้ดีๆ เกิดไม่มีเสียงขึ้นมา เราจะสามารถแก้ไขได้มั้ยมาดูในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ ซ่อมtv samsungเสียงไม่ดัง

วิดีโอซ่อมtv samsung อาการเสียงไม่ดัง

ซ่อมtv samsung อาการเสียงไม่ดัง

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

รวมเทคนิคซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ วิดีโอรวมเทคนิค ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ วิดีโอ ซ่อมเครื่องเสียงเก่าตู้ซับ2.1Chให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *