พื้นฐานไฟกระแสสลับACไฟกระแสตรงDC เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ AC- DC

ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบไฟฟ้าต่างๆล้วนอยู่รอบตัวเอง และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา แต่เรารู้ว่ามันคือไฟฟ้า แต่ จริงๆแล้วไฟฟ้าที่เรารู้จักนั้นสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท นั้นคือระบบไฟฟ้า กระแสลับที่เราเห็นตามปลั้กไฟตามบ้านที่อยู่อาศัย และไฟฟ้ากระแสตรง หรือที่เรียกอีกอย่างว่าDC เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ไฟฟ้าตรงไหนที่เราเห็น เป็นไฟ AC และ ไฟDC

ทำความรู้จักไฟฟ้า AC DC

เรามาทำความรู้จักได้ในเนื้อหาในบทนี้กันเลยครับ ทั้งวิดีโอแนะนำและรูปภาพประกอบให้ทุกท่านที่ไม่ได้เป็นช่างก็สามรถเข้าใจและรู้จักได้ครับ

วิดีโอเรียนรู้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)และ ไฟฟ้ากระแสตรง(DC)

ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current electricity: AC)

รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับAC

ไฟฟ้ากระแสสลับ AC หมายถึงกระแสที่มีทิศทางการไหลไปและกลับตลอดระยะเวลา มีการสลับขั้วบวก และ ลบ อยู่ตลอดเวลา จะไม่เหมือนกระแสตรง (direct current, DC) กระแสจะไหลไปในทิศทางเดียวและไม่ไหลกลับ เช่น ไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ของรถยนต์ ไฟฟ้าจากแผ่นโซล่าเซลล์เป็นต้น

ไฟฟ้ากระแสสลับจึงเป็นไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ๆ รูปคลื่นจะเป็นsine wave

ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current : DC)

รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสตรง DC

ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current : DC) เป็นไฟฟ้ากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าไปในทิศทางเดียวกันเป็นวงจร อุปกรณ์ที่สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรงได้ เช่น เซลล์แสงอาทิตหรือโซล่าเซลล์ และ แบตเตอรรี่ทั้งชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ และชนิดใช้แล้วทิ้ง 

หวังว่าเนื้อหาในบทความนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้และ การศึกษาเกียวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่สนใจใผ่รู้ทุกท่านนะครับ เจอกันใหม่ในบทความต่อๆไปครับ

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

ซ่อมกล่องทีวีดิจิตอล

วิธีซ่อมกล่องรับสัญญาณTVอาการไฟเข้าไม่มีภาพ

วิดีโอวิธีซ่อมกล่องรับสัญญาณTVอาการไฟเข้าไม่มีภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *