มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า(แบบเข็ม)

มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า(แบบเข็ม)

ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วในการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็มสำหรับบทความนี้จะมาแนะนำการวัดไฟฟ้าโดยการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ทั้งการวัดไฟฟ้ากระแสตรง(DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) และแนะนำการอ่านค่าสเกลในการวัดไฟของแต่ละย่านการวัดไฟต่าง

วิดีโอ ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC

วิดีโอ ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

วิดีโอวิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์ วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *