Breaking News

รีวิวโคมไฟโซลาเซลล์พกพาได้แบบรีชาร์จมีไฟฉุกเฉิน

รีวิวโคมไฟโซลาเซลล์พกพาได้แบบรีชาร์จมีไฟฉุกเฉิน

วิดีโอรีวิวโคมไฟโซลาเซลล์พกพาได้แบบรีชาร์จมีไฟฉุกเฉิ

About JekDIY

Check Also

โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้

โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ บอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธเป็นส่วนสำคัญของตู้ลำโพงบลูทูธ ซึ่งนักเล่นนักdiy มักนิยมนำมาโมเพิ่มคาปาซิเตอร์ ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจะมาแนะนำการโมคาปาบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธโมเดล ZK-MT21 วิดีโอ โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ ชี้เป้าลิ้งค์สั่งซื้อบอร์ดแอมป์จิ๋วใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *