Breaking News

วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

วิดีโอวิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

About JekDIY

Check Also

โมดูลเพิ่มแรงดันไฟ

วิธีต่อบอร์ดเพิ่มแรงดันไฟให้บอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธ

การต่อใช้งานแอมป์จิ๋วบลูทูธเพื่อประกอบเป็นลำโพงบลูทูธนั้น อีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้กำลังัตต์ของแอมป์จิ๋วบลูทูธแรงขึ้นหรือวัตต์เพิ่มขึ้นนั้นคือ การเพิ่มไฟให้กับบอร์ดเพาเวอร์แอมป์จิ๋วบลูทูธด้วยบอร์ดStep-Up Boot converter DC to DC ซึ่งในคลิปนี้แออดมินจะใช้บอร์ด1200W20Aให้กับบอร์ดZK-502M มาดูวิดีโอการต่อกันเลยครับ วิดีโอวิธีต่อบอร์ดเพิ่มแรงดันไฟให้บอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธ วิธีต่อบอร์ดเพิ่มแรงดันไฟให้บอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธ พิกัดอุปกรณ์ใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *