Breaking News

วิธีติดตั้งโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง

วิธีติดตั้งโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง

ปัจจุบันพลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือระบบโซล่าเซล์ ในบทความและคลิปวิดีโอนี้ ผมจะพาเพื่อนๆนักdiy มาทำการติดตั้ง ชุดโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ด้วยตัวเอง ไม่เป็นช่างก็สามารถทำตามได้เลย

วิดีโอวิธีติดตั้งโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง

วิธีติดตั้งโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์ ด้วยตัวเอง

About JekDIY

Check Also

เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1

เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ2.1Ch วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 ลิ้งค์สั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *