Breaking News

วิธีต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิธีต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิดีโอวิธีแนะนำต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิดีโอวิธีแนะนำต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วงจรการต่อ

วงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์

อุปกรณ์สำหรับการต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์

1.ICเบอร์L7805CV ทำหน้าที่ควลคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง5Vให้คงที่

ICเบอร์L7805CV

2.Capacitor Electrolyticr ค่า1000uf/16V ใช้ตัว 2 ทำหน้าที่กรองแรงดันไฟกระแสตรงให้เรียบ

1000uf/16V

3.capacito Ceramic ค่า 0.1uf/100v ทำหน้าที่กรองความถี่สูง เพื่อสัญญาณรบกวนในวงจร เบอร์2A104J

0.1uf/100v

4.สวิตซ์ ปิด/เปิด วงจร

สวิตซ์ ปิด/เปิด วงจร

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

ไฟ led ไฟเก๋ง ไฟเพดานรถยนต์

วิธีเปลี่ยนไฟเพดานรถยนต์LED 12V

ไฟเพดานรถยนต์ปกติจะเป็นหลอดไส้12Vธรรมดา ไม่สามารถเป็นสีได้ ในคลิปนี้แอดมินจะมาทำการเปลี่ยนไฟเพดานในห้องโดยสารของรถยนต์ เป็นไฟแบบLED 12V และยังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วย เป็นการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรล ไฟ led ไฟเก๋ง ไฟเพดานรถยนต์ เปลี่ยนสีได้ 16 สี พร้อมรีโมท …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *