Breaking News

วิธีต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิธีต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิดีโอวิธีแนะนำต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วิดีโอวิธีแนะนำต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์ ไฟฟ้ากระแสตรง12V to 5V DC

วงจรการต่อ

วงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์

อุปกรณ์สำหรับการต่อวงจรลดไฟ12โวลท์เป็นไฟ5โวลท์

1.ICเบอร์L7805CV ทำหน้าที่ควลคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง5Vให้คงที่

ICเบอร์L7805CV

2.Capacitor Electrolyticr ค่า1000uf/16V ใช้ตัว 2 ทำหน้าที่กรองแรงดันไฟกระแสตรงให้เรียบ

1000uf/16V

3.capacito Ceramic ค่า 0.1uf/100v ทำหน้าที่กรองความถี่สูง เพื่อสัญญาณรบกวนในวงจร เบอร์2A104J

0.1uf/100v

4.สวิตซ์ ปิด/เปิด วงจร

สวิตซ์ ปิด/เปิด วงจร

เรื่อง/ภาพ : Admin jekdiy

About JekDIY

Check Also

บลูทูธรถยนต์เสียงดีเบสมาเต็มรับไกลไร้เสียงรบกวน บลูทูธ5.0โมดิฟาย

บลูทูธรถยนต์ เวอร์ชั่น5.0โมดิฟาย บลูทูธรถยนต์ เวอร์ชั่น5.0โมดิฟายต่อตรงเข้าปรีแอมป์ ต่อง่ายหมดปัญหาเสียงรบกวนและรับสัญญาณได้ไกลมากๆ วิดีโอทดสอบการทำงานจริง สั่งซื้อที่ Shopee JEKDIY สั่งซื้อที่เพจเฟสบุ๊คjekdiy 🔥รายละเอียด ✔เป็นตัวรับบลูทูธเวอร์ชั่น5.0 รับสัญญาณในที่โล่งได้ไกล60-80เมตรขึ้น โมดิฟายเพิ่มเสาบูตสัญญาณ ✔ติดตั้งง่ายต่อเข้าปรีแอมป์ตรงๆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *