วิธีต่อใช้งานบอร์ดอินเวอร์เตอร์และการทดสอบใช้งานจริง

วิธีต่อใช้งานบอร์ดอินเวอร์เตอร์และการทดสอบใช้งานจริง

บอร์ดอินเวอร์เตอร์ที่ผมที่นำเสนอการต่อใช้งานในหลายๆบทความที่ผ่านมาแลัวนั้น เป็นการทดสอบแบบใช้สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายเป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงDC เพื่อทดสอบการทำงานจริงของบอร์ดอินเวอร์ว่าจะสามารถใช้งานได้ตามทฤษฎีได้หรือไม่

ในบทความนี้ผมจะนำเสนอการทดสอบใช้งานจริงบอร์ดอินเวอร์เตอร์ด้วยแบตเตอรี่12V/12Ah และต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้เพื่อนๆนักdiy เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบและทดสอบบอร์ดอินเวอร์เตอร์ในการใช้งานจริงต่อไปครับ

วิดีโอวิธีต่อใช้งานบอร์ดอินเวอร์เตอร์และการทดสอบใช้งานจริง

วิธีต่อใช้งานบอร์ดอินเวอร์เตอร์และการทดสอบใช้งานจริง

About JekDIY

Check Also

ซ่อมกล่องทีวีดิจิตอล

วิธีซ่อมกล่องรับสัญญาณTVอาการไฟเข้าไม่มีภาพ

วิดีโอวิธีซ่อมกล่องรับสัญญาณTVอาการไฟเข้าไม่มีภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *