วิธีต่อใช้งานโมดูลเพิ่มแรงดันไฟ1200W20A Step-Up Boot converter DC to DC ทำเองง่ายๆ

โมดูลเพิ่มแรงดันไฟ1200W20A Step-Up Boot converter DC to DC

การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบไฟกระแสตรงนั้น บ้างครั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เรามีอยู่เช่น แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ และอื่นๆ อาจมีปริมาณไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ไม่ตรงกับอุปกรณ์ที่เราจะต่อใช้งาน เช่น มีแหล่งจ่ายที่เป็น ไฟ12VDC แต่อยากใช้กับ มอเตอร์ที่เป็น24VDC ซึ่งอุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้นั้นก็คือ โมดูลเพิ่มแรงดันไฟ หรือ Step-Up Boot converter DC to DC ซึ่งในบทนี้จะขอแนะนำ บอร์ดโมดูลเพิ่มแรงดันไฟ1200W20A Step-Up Boot converter DC to DC

วงจรการต่อ โมดูลเพิ่มแรงดันไฟ1200W20A Step-Up Boot converter DC to DC

วงจรการต่อโมดูลเพิ่มแรงดันไฟ1200W20A Step-Up Boot converter DC to DC

วิดีโอสาธิตการต่อโมดูลเพิ่มแรงดันไฟ1200W20A Step-Up Boot converter DC to DC

1200W20A Step-Up Boot converter DC to DC

คุณสมบัติ

1200w 20A DC Converter Boost Step-Up Power Supply Module 8-60V To 12-83V

1200w 20A DC Converter Boost โมดูลจ่ายไฟแบบสเต็ปอัพ 8-60V ถึง 12-83V
-แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 8-60V
-กระแสไฟเข้า: 20A
กระแส stand by: 15mA
แรงดันขาออก: 12-80V ปรับต่อเนื่องได้
กระแสไฟขาออก: 20A สูงสุด มากกว่า 15A ควรเพิ่มพัดลมเพื่อระบายความร้อน (ซึ่งจะมีผลกับแรงดันอินพุตและเอาต์พุต ยิ่งแรงดันมากขึ้น กระแสไฟขาออกก็จะลดลง)
ช่วงกระแสคงที่: 0.5-20A
กำลังขับหรือเพาเวอร์(W) = แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(Vin) คูณ กระแส(A )

W=80×15 =1200W

อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส (ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป ควรเพิ่มการระบายความร้อน)
ความถี่ในการทำงาน: 150KHz

  • Input Voltage: 8-60V
  • Input Current: 20A
  • Quiescent Current: 15mA
  • Output Voltage: 12-83V Continuous Adjustable
  • Output Current: 20A MAX. over 15A, please enhance heat dissipation (input and output pressure related, the greater the pressure, the smaller the output current)
  • Constant Current Range: 0.5-20A
  • Output Power = Input Voltage * 20A, e.g.
  • Working Temperature: -40 to 85Degrees Celsius(ambient temperature is too high, please enhance heat dissipation)
  • Working Frequency: 150KHz

About JekDIY

Check Also

วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

วิดีโอวิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์ วิธีใช้หัวแร้งถอดมอสเฟสภาคขยาย เพาเวอร์รถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *