Breaking News

วิธีแก้เสียงรบกวนเครื่องเสียงบลูทูธ บอร์ดdiy เสียงจี่ฮัม

วิธีแก้เสียงรบกวนเครื่องเสียงบลูทูธ บอร์ดdiy เสียงจี่ฮัม

บอร์ดบลูทูธ5.0diy ที่มีขายตามร้านขายของออนไลน์มีให้เพื่อนๆนักdiyเลือกใช้เลือกซื้อนำมาดัดแปลงมากมายหลายบอร์ด แต่ส่วนใหญ่มักเจอปัญหาว่าเกิดเสียงรบกวนในระบบเสียง เมื่อเรานำมาต่อในแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงDC เช่นในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ ในบทความนี้jekdiy มีวิธีการแก้ไข เสียงรบกวนจากบอร์ดบลูทูธdiyในระบบเสียงมาฝากครับ

วิดีโอแก้เสียงรบกวนในเครื่องเสียงบลูทูธ

วิธีแก้เสียงรบกวนเครื่องเสียงบลูทูธ บอร์ดdiy เสียงจี่ฮัม

วงจรการต่อIsolate DC to DC แก้เสียงรบกวนในเครื่องเสียง

วิธีแก้เสียงรบกวนเครื่องเสียงบลูทูธ บอร์ดdiy เสียงจี่ฮัม

About JekDIY

Check Also

เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1

เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ2.1Ch วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 วิดีโอ เทคนิคตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟตู้ซับ21Ch Ep1 ลิ้งค์สั่งซื้อมัลติมิเตอร์แบบเข็มBLU ร้านค้าใน LAZADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *