ไดโอดคืออะไรสั้นๆเข้าใจง่าย

ไดโอดคืออะไร

ไดโอด(Diode)คือ

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ประกอบด้วยสารชนิดPและN มาต่อชนกัน ตรงรอยต่อเรียกว่า รอยต่อP-N

หรือP-N Junction
คุณสมบัติของไดโอด คือ

คือ”จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทิศทางเดียว ” ด้วยวิธีไบแอสตรง(Forward Bias)

สัญลักษณ์และโครงสร้าง

สัญลักษณ์ไดโอด
โครงสร้างไดโอด

การทำงานของไดโอด

1.ไบแอสตรง(Forward Bias) ต่อไฟบวกเข้าขาA(แอโนด) ต่อไฟลบเข้าขาK(แคโทด) ไดโอดจะทำงานนำกระแสไฟฟฟ้า

2.ไบแอสกลับ(Reverse Bias) ต่อไฟลบเข้าขาA(แอโนด) ต่อไฟบวกเข้าขาK(แคโทด)
ไดโอดจะไม่ทำงาน ไม่นำกระแสไฟฟฟ้า

ไดโอดมี2ชนิด
1.ชนิดซิลิกอน แรงดันไบแอสตรงต้องมากดว่า0.7Vไดโอดถึงจะทำงาน
2.ชนิดเจอร์มันเนียม แรงดันไบแอสตรงต้องมากดว่า0.3Vไดโอดถึงจะทำงาน

วิดีโอการทำงานของไดโอด

ไดโอด การทำงานของไดโอด

เรื่อง:ภาพ amin jekdiy

About JekDIY

Check Also

ซ่อมกล่องทีวีดิจิตอล

วิธีซ่อมกล่องรับสัญญาณTVอาการไฟเข้าไม่มีภาพ

วิดีโอวิธีซ่อมกล่องรับสัญญาณTVอาการไฟเข้าไม่มีภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *