Breaking News

Recent Posts

วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง

วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง วิดีโอวิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง วิธีซ่อมลำโพงเสียงแหลมจาน4นิ้วด้วยตัวเอง ชี้เป้าลิ้งค์ร้านค้าวอยซ์เสียงแหลม4นิ้วในLAZADA

Read More »

โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้

โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ บอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธเป็นส่วนสำคัญของตู้ลำโพงบลูทูธ ซึ่งนักเล่นนักdiy มักนิยมนำมาโมเพิ่มคาปาซิเตอร์ ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจะมาแนะนำการโมคาปาบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธโมเดล ZK-MT21 วิดีโอ โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ โมดิฟายแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธZK-MT21 ก่อนประกอบลงตู้ ชี้เป้าลิ้งค์สั่งซื้อบอร์ดแอมป์จิ๋วใน LAZADA

Read More »

วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ

วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ วิดีโอ วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ วิธีต่อสายแจ๊คAUX in จากเพลต เข้า แอมป์จิ๋วบลูทูธ ชีเป้าลิ้งค์ร้านค้าใน LAZADA

Read More »